מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
תחנות הכוח אשכול וחיפה (1995-2013)

תחנות הכוח אשכול וחיפה (1995-2013)

לקוח: חברת נמלי ישראל בע"מ / חברת החשמל לישראל (IEC)

תחנות הכוח חיפה ואשכול שוכנות בקרבת נמלי חיפה ואשדוד בהתאמה. מידול סירקולציית מי הקירור מחברת החשמל נפרש על פני מספר מחקרים לאחר פרויקטים של פיתוח משנת 1995. מערכים והיקפים שונים של מי קירור נבחנו.

במחקר האחרון הוערכו שינויים לטמפרטורת מי הים בסביבת השאיבה בגלל מבנה המפרץ. המודל הנומרי נערך בהתחשב במערך הנמל הקיים והעתידי תוך שימוש במודלים PMS ו-CAMERI3D/HD-ST. המחקר התחשב ביכולת הגדלה של תחנת הכוח גם כן. 

המערך הקיים של נמל חיפה ותחנת הכוח חיפה

קרקעית הים ופני הים

נמל אשדוד ותחנת הכוח אשכול

קרקעית הים ופני הים