מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מפעל ההתפלה באשדוד (2007-2010)

מפעל ההתפלה באשדוד (2007-2010)

לקוח: תה"ל ייעוץ הנדסי (2007) בשיתוף עם מקורות פיתוח ויזמות (2008-2010)

המחקר האחרון בוצע בשנת 2010, ליציאת הזרמים של DP, מפעלי אגן כימיקלים ופז.
אחת המשימות של המחקר הייתה להציג סימולציות של השדה הרחוק של הכימיקל המשמר המתפשט באזור המחקר. פריסות שונות של מבני המרינה (לדוגמה, מפעל ההתפלה, תחנת הכוח אשכול, נמל אשדוד, אגן, ופז) וכן נלקחו בחשבון שיטות הפעלה מסוימות של המתקנים ותנאי ים שונים. הדאגות העיקריות במונחים של שחרור הזרימה מאגן ופז היו ריכוזי החומרים המזהמים בנקודת הכניסה של מפעל ההתפלה, באגני האיזו בעומק 10 מטרים, ובכניסה לנמל.

תבניות ריכוז החומרים המזהמים ב- % ושדות זמן ומהירות ממוצעים בקרבת קרקעית הים לפליטה מרבית (תנאי ים רגוע; מצב עבודה). פריסת הנמל הנוכחית נפילת הזרם של מפעל ההתפלה באשדוד, של אגן ושל פז בעומק של כ-22 מטרים.