מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מפעל ההתפלה שורק

מפעל ההתפלה שורק

לקוח: מפעל ההתפלה שורק

מפעל ההתפלה בשורק ממוקם כ- 15 ק"מ מדרום לתל אביב, ישראל, והוא הופעל באוקטובר 2013, ובעל יכולת טיפול במי ים של 150 mil.m3 / שנה (ואושרה הרחבתו ל- 300 mil.m3)
חברת CAMERI ביצעה מספר בדיקות במהלך כל שלבי תכנון המפעל, החל מ- 2009. המחקר האחרון בוצע על ידי חברת CAMERI בשנת 2011, והוזמן על ידי מפעל ההתפלה בשורק כדי להעריך את התפשטות המליחות באזור שאליו אמורים לצאת המים ממפעל ההתפלה בשורק. המטרה העיקרית של המחקר הייתה להעריך את דילול המליחות העיקרי בקרבת היציאה מהמפעל. המחקר משתמש במודל UM3 של חבילת Visual Plumes שפותחה על ידי EPA.

הרמת הנמל h0=4 m (אדום) ו- h0=6 m (כחול).

סילון זרם משותף, שורר לים במהירות זרימה Ua=0m/s (אדום), Ua=0.15m/s (כחול) ו- Ua=0.25m/s (ירוק)

המסלולים של הקווים המרכזיים של הסילונים הבודדים (עקומות רציפות) ושולי הסילון (עקומות מקווקוות) לפליטה הכוללת של המפעל Q0=30,460m3/hr, היקף הנמל d0=0.8 m, הרמת הנמל h0=4 m, זווית הפליטה Ø0=45°