מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
EIA כריית חול (2012-2013)

EIA כריית חול (2012-2013)

לקוח: חברת נמלי ישראל בע"מ

שירותיה של חברת CAMERI נשכרו על ידי IPC כדי לבצע כמה משימות עבור EIA לקראת עבודות הדיפון שתוכננו במסגרת בניית נמל מפרץ חיפה.

הבדיקה בוצעה במשותף עם DHI (דנמרק).

מטרת המחקר הייתה לספק מידע לגבי השפעות פוטנציאליות העולות מחפירת החול במרינה, לבניית מפרץ חיפה, בסביבה הפיזית, הכימית והביולוגית, בהתבסס על השיטה הטובה ביותר, וגילוי של יכולות ההשגחה הסביבתית ואמצעי ההקלה שיש להשתמש בהם לפני עבודות הדיפון ובמהלכן, כדי לוודא שעבודות הדיפון יעמדו במטרות האיכות הסביבתית שהוגדרו עבור הפרויקט.
כריית החול כוללת דיפון בבור שאינו בקו החוף, המניב ~ 7 mil.m3 של חול, לעבודות ההשבחה. עבודות הדיפון בערוץ הכניסה לנמל חיפה ולאזור אגן הנמל יניבו ~ 5.5 mil.m3 של חול.
חברת IPC בוחנת גם את האפשרות לחפירת משקעים מאתר ניצים באשדוד, בעומק נמוך יותר מ- 30 מטרים, כתוספת לכריית החול מהאתר בחיפה. אתר ניצנים יניב ~ 2 mil.m3 של חול ויפחית את הצורך בכריית כמות החול הזאת מהאתר בחיפה.

מיקום אזורי הדיפון למילוי טרמינל המכולות המבוסס על כריית החול מאגן נמל חיפה, ערוץ הכניסה לנמל ובור החפירה שאינו בקו החוף (באתר חיפה).

ההפרשים בשינוי רמת המצע בשל הדיפון הצפוי בתוך הבור הממוקם הרחק מהחוק באזור ניצנים: חלקות משמאל ומימין = שינויים מודגמים בשל הדיפון; חלקות מרכזיות = שינויים שנתיים טבעיים (2011-2012).