מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פיתוח נמל חיפה (2007)

פיתוח נמל חיפה (2007)

לקוח: חברת נמלי ישראל בע"מ

הרחבה של הנמל הקיים בהוספת רציפים ושוברי גלים. מיטוב פריסת הרציפים והגדרת ערוצי הכניסה.