מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
נמל חיפה (1998-2004)

נמל חיפה (1998-2004)

לקוח: החברה לפיתוח נמלים ונכסים בישראל (IPC) בע"מ

מחקר תלת ממדי הכולל דגם פיזי לפיתוח הנמל המזרחי של חיפה בוצע במקביל למודל מספרי. שני המודלים מציגים גישות שונות המשלימות זו את זו והמאפשרות השוואה לאישרור של שתיהן. מחקר הדגם הפיזי כלל שלבים שונים של פיתוח הנמל המזרחי בחיפה. המחקר התחיל מפריסת הנמל הנוכחית, ולאחר מכן בדק את שלב העמסת האבנים, את ההשבחה במחציתה, את הרציף בנמל הקישון, ואת שלב פיתוח חיפה מזרח ב'. המחקר כלל בדיקות כיוון הגלים, ובדיקות כיוון הספינות, שנעשו במהלך סערות מייצגות שונות, ובארבעה סוגים של ספינות.