מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
העמקת ערוץ הכניסה לנמל חיפה (2013)

העמקת ערוץ הכניסה לנמל חיפה (2013)

לקוח: חברת נמלי ישראל (IPC)

המחקר הוזמן וסובסד על ידי ה-IPC וכלל מדידות שטח אינטנסיביות במהלך קדיחת ערוץ הגישה לנמל חיפה, עיבוד וניתוח מידע שטח ועריכת מודלים נומריים בנוגע לעננת הסחופת. מטרת המחקר הינה לבסס מודל של השלכת סחופת אשר יכול לייצג באופן הולם את השפכות הסחופת במהלך עבודות הקדיחה. מודל זה הינו בעל חשיבות מרבית לחיזוי ההשפעות הפוטנציאליות של פעילויות קדיחה במים רדודים. עבודות הקדיחה בתעלת הגישה לנמל חיפה כמו גם המדידות בשטח בוצעו על ידי חברת EDT בניה ימית. המקדח בו השתמשו היה מקדח מסוג Trailing Suction Hopper Dredger אשר פורק את המטען שלו על ידי העברת החול והאדמה דרך דו צנרת ופורק את החול/אדמה דרך הפתחים התחתונים של מקדח ה-Hopper. אתר ההשלכה ממוקם סמוך לשובר הגלים הראשי של נמל חיפה.

מדידות השטח כוללות: מדידות דליחות של מי הים מאחורי המקדח ובתוך המפרץ לצד ההצפה; דגימות המים של מי הים וההצפה; דגימות סחופה של החומר במפרץ ה-Hopper. הנתונים נותחו על ידי צוות משותף של מומחים מה-DHI ומהמכון הישראלי לחקר הנדסה ימית. עננות הסחופת הוכנסו למודל MIKE3 MT. כל פעילויות הקדיחה הוכנסו למודלים לפי קצב השלכה של סחופה מושהית. המחקר מציג את היכולת של המודל שנוצר לדמות באופן הולם את הפיזור של עננת הסחופת מההשלכה עצמה של חומר עדין מהמקדח. המודל יכול לשמש ככלי מפתח לחיזוי דפוסי הסחופת במהלך עבודות הקדיחה ולתת הערכה נוספת של ההשפעה האפשרית של ההשלכה על הסביבה.