מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
נמל היובל (2008)

נמל היובל (2008)

לקוח: חברת נמלי ישראל (IPC) 

מודל פיזיקלי נבנה על מנת להעריך את תנאי העגינה של ספינות ברציף 21 באגן החדש של נמל אשדוד, בנוגע לכל היבטי העגינה לרבות טיפול במטען. מספר מודלים של ספינות ומערכות עגינה נבחנו, נעשה שימוש בשיטות של ייצוג סופות במודל וטכניקה של מדידה ועיבוד של גלים על מנת למדוד את התזוזות של כלי השיט ואת הכוחות שפועלים על העגינה.