מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
תחנת כוח של חברת החשמל (1992)

תחנת כוח של חברת החשמל (1992)

לקוח: חברת החשמל לישראל (IEC) בע"מ

מערכת כניסת המים הקרים של תחנת הכוח M.D.-B מתבססת על הפעלת ארבע משאבות עיקריות לסירקולציה של מים. הפליטה של כל משאבה היא בקצב זרימה מינמאלי של 36,900 מ"ק / שעה. וקצב מקסימאלי של 48,960 מ"ק / שעה. אספקת המים לקירור לכל צינור נעשית בעזרת תעלה, מהים. חקר מצב הזרימה בתוך כניסת מי הקירור נעשה בעזרת חוק הזהות של פרוד ומודגם בקנה מידה של 1:10. המשתנים שנבדקו הם: מערבולות בשטח הפתוח, מערבולות שקועות, האצת זרימה, סיבוב הזרימה ופרופיל מהירות הנעת הכניסה.