מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרסומים מאת מיכאל גלוזמן

פרסומים מאת מיכאל גלוזמן

Periodic solutions for a complex Hamiltonain system: new standing water waves

1996

Agnon, Y., J.W. Dold, M. Glozman, Tal Milman and M. Stiassnie

Wave Motion 24 (1996) 139-150.

High-order formulation of the water wave problem

1993

Glozman, M., Y. Agnon and M. Stiassnie

Physical D, Nonlinear Phenomena, 66, 347-367.