מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקט מחקר משותף ישראלי-רוסי (2007-2008)

פרויקט מחקר משותף ישראלי-רוסי (2007-2008)

לקוח: משרד המדע, התרבות והספורט (MOST) והאגודה הרוסית למחקר בסיסי (RFBR) בפדרציה הרוסית

המחקר מציע חקירה מפורטת של אפשרויות לגלים הרסניים באזור חוף הלבנט ובעיקר לאורך קו החוף הישראלי.
שלב זה של המחקר מאפשר איסוף וניתוח של הנתונים ההיסטוריים הקיימים לגבי גלי הצונאמי בים התיכון; איסוף המידע הנדרש בקרקעית הים; נוסחאות מתמטיות של הבעיה; בחירת האלגוריתמים המספריים המתאימים; הגדרת המודל המספרי ווידואו; ניתוח ספקטרלי של הרשומות הקיימות בגובה פני הים במקומות שונים לאורך קו החוף של ישראל וכן ניתוח ספקטרלי של שלט הצונאמי ביפו שנוצר בעקבות רעידת אדמה שמרכזה בים האגאי ב- 9 ביולי, 1956. תדרים מספריים ותקופות של תנודות מדף קרובות יותר למדידות. התוצאות של הסימולציות המספריות מהצונאמי ב- 9 ביולי 1956 מתאימות למדדים שנרשמו בתחנת המדידה ביפו.

רישומי הגאות ביפו יום לפני הצונאמי ב- 8 ביולי 1956 (א); ורישומי הצונאמי ב- 9 ביולי, 1956 (ב). הציר האופקי מייצג את הזמן בשעות והציר האנכי מייצג את גובה פני הים בסנטימטרים.

הדגמות גלי הצונאמי נעשו בעזרת ההפרעה הראשונית של פני המים בשל גלישת אדמה (ההפרעה הראשונית היא בצורה אליפטית): בוהק בקרבת השדה (א); והשוואה בין המאפיינים שחושבו בגלים הסייסמיים של הים ב- 9 ביולי 1956, ואלה שהוצגו ב- Ambraseys [1960] (ב). מספור הנקודות ב(א) תואם ל- Ambraseys [1960], ראו בטבלה המצורפת.