מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של סירקולציית מי קירור

פרויקטים של סירקולציית מי קירור