מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של מודלים תלת מימדיים

פרויקטים של מודלים תלת מימדיים