מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של מודלים דו מימדיים

פרויקטים של מודלים דו מימדיים