מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של התפשטות צונאמי

פרויקטים של התפשטות צונאמי