מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של התפלה