מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של הסעת סחופה והגנה על החוף