מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
פרויקטים של דליפת שמן

פרויקטים של דליפת שמן