מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
סירקולציה של מי קירור

סירקולציה של מי קירור

מתקנים הממוקמים בחוף ותחנות כוח מסתמכים על מי הים לצורך הורדת הטמפרטורה העודפת מן הגרעין. עם זאת, לצורך תפעול יעיל, חיוני להבטיח כי המים החמים שמוזרמים החוצה מן המתקן לא יוזרמו חזרה לים. מנועי חום בתחנות כוח גרעיניות דורשים קירור, על מנת להפוך את אנרגית החום לאנרגיה מכאנית (ואז, באמצעות גנרטור המחובר לטורבינה, לאנרגיה חשמלית). זהו עקרון פיזיקלי שלא ניתן להתחמק ממנו וטכנולוגיה זו בדרך כלל עושה שימוש במים על מנת לקרר ואז החום העודף משוחרר לסביבה. הדאגה העיקרית הינה במחקרים שנבדקו הינה כי טמפרטורת המים העודפת בנוזלים המוזרמים לתחנת הכוח.

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מתמחה ביצירת מודלים לזרימת מי קירור ומיפוי העננות המימיות. בנוסף, מהנדסי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית הם בעלי ניסיון בהתמודדות עם תופעה משולבת אשר במסגרתה מי הקירור משוחררים אל, או בקרבה למי מלח מותפלים, פליטות כימיות וכו' ובהערכה של הסירקולציה של ההתפשטות והדילול המשולבים.