מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
נמל מפרץ חיפה (2010-2011)

נמל מפרץ חיפה (2010-2011)

לקוח: HPA מהנדסים, חברה פרטית, ארה"ב

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית ביצע מספר משימות של הערכת ההשפעה על הסביבה (EIA) עבור נמל מפרץ חיפה, למשל עריכת מודלים של שדות גלים וזרימה, כמו גם דפוסי הסעת סחופה, עריכת מודל של התפתחות קו החוף במפרץ חיפה. התוכניות של הנמל המתוכנן בהשוואה לפריסת הנמל הקיימת מוסיפים הארכה של 882 מטר לשוב הגלים העיקרי של נמל חיפה, בניית טרמינל מכליות חדש צפונית לנמל הקישון, הסטה של שובר הגלים הצפוני של נמל הקישון והעמקת תעלת הגישה לנמל חיפה.

הטווח הנוכחי (חצים וצבעים מתייחסים למהירות הנוכחית m/s) לגל המייצג: Hm0=4.21 m, Tp=11.8 s ו- Dir=291.1°N

 מערך הנמל הקיים מערך הנמל הצפוי

 

דפוסי הסעת סחופה (הצבע מתייחס להעמסה הכוללת של הסחופה m3/s/m), עבור הגל המייצג: Hm0=4.68 m, Tp=11.8 s Dir=273.9°N.

מערך הנמל הקיים  מערך הנמל הצפוי