מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
נמל חיפה (2010)

נמל חיפה (2010)

לקוח: HPA מהנדסים (חברה ציבורית) בע"מ, ארה"ב

שובר הגלים המרכזי והדופן המזרחית של טרמינל המכליות הימיות החדש בנמל חיפה (HNMCT). חקר המודל הוזמן על ידי HPA מהנדסים (חברה ציבורית), אשר מונתה על ידי נמלי ישראל. פרויקט HNMCT כלל השבחה של כ-650,000 מ"ר על מנת לאפשר אזור פיתוח לטרמינל המכליות החדש ולמתקנים מסייעים ולבנית הרחבה לשובר הגלים הראשי (1100 מטר), כמו גם שובר גלים חדש במזרח ודפנות החוסמות רוחות. כמו כן, סדרה של מעגנים תיבנה ברציפים 6 ו-7 על מנת לאפשר למכליות לעגון. המודל כלל סוללת עפר ובדיקות יציבות ועמידות שנערכו באמצעות בלוקים של בטון מסוג אנטיפר ותאי צלילה.