מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
נמל היובל (1999)

נמל היובל (1999)

לקוח: Technital SpA Ltd, איטליה

ההרחבה הצפונית החדשה של נמל אשדוד כוללת 1,800 מטרים נוספים של רציפים, ועבודות ציפוי מחודש והשבחה – המוגנות על ידי שובר הגלים הראשי, שהורחב גם הוא. המחקר במעבדה בוצע כדי לבחון את הסהר של שובר הגלים ואת היציבות האחורית שלו, את לחץ החלחול בקרבת קיר הכתב ואת היציבות ההידראולית הכללית ביחס לדיפון וליחידות המגן.
הדגם כלל בדיקות יציבות ובדיקות ציפוי עליון, ומדידות לחץ על קיר הכתר, המסייעים למעצב לקבוע את מתאמי הבטיחות.