מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מתקן התפלה מקורות

מתקן התפלה מקורות

לקוח: מקורות פיתוח ויזמות

מפעל ההתפלה של מקורות צפוי להיות מוקם בחלק הדרומי של חוף הים התיכון של ישראל (מצפון לנמל אשדוד). המפעל מיועד להפיק 100 mil.m3 של מים נקיים בשנה, ותפוקתו תורחב בעתיד (עד 150 mil.m3).
חברת CAMERI ביצעה מגוון מחקרים במהלך כל שלבי תכנון המפעל, החל משנת 2002. המחקרים המספריים האחרונים בוצעו על ידי חברת CAMERI בשנים 2010-2011.
העיצוב האחרון משקף את מיקום הכניסה בעומק של ~ 15 מטרים ואת מיקום היציאה בעומק של ~ 22 מטרים (הנפילה הנוכחית של ה- DP, מפעלי אגן כימיקלים ופז).
המחקר בוצע כדי להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית של בניית המפעל על הסביבה. המחקר נעשה בהתאם לדרישות של הערכת ההשפעה הסביבתית (EIA) עבור מפעל ההתפלה של מקורות. המטרות העיקריות של המחקרים היו להעריך את דילול המלחים הראשוני בקרבת נקודת היציאה של המפעל, באמצעות מידול בשדה קרוב; כמו כן, הבדיקה מעריכה את שדות זרימת המים, המליחות ותבניות שימור המזהמים בתנאי אקלים שונים באמצעות מידול בשדה הרחוק.

פני הים קרקע הים