מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מודלים של תנועה

מודלים של תנועה

נמלים ומעגנים אמורים לספק מקום עגינה שקט לכלי שיט לצורך העמסה ופריקה של מטען. להימנעות מגלים בתוך המרינה ישנה חשיבות רבה יותר מאשר הגנה מפני גלים. צורות ותכנונים שונים יכולים לפעמים לרכז את האנרגיה של הגלים בתדרים מסוימים וכך ליצור גבהי גלים מוגברים, לעיתים גבוהים יותר מן הגלים הנמצאים מחוץ לנמל.

ניתוח תנועת הגלים בתוך מרינות ונמלים הינה מורכבת ורק לחברות ספורות יש את היכולות האלו.

למכון הישראלי לחקר הנדסה ימית יש ניסיון נרחב בעריכת מודלים להתפתחות של גלים בתוך הנמל ותנועות של כלי השיט שנגרמות עקב כך בעמדות עגינה שונות. היינו, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית יכול לסייע למתכנני נמלים להעריך ולשפר את התכנון לפריסת הנמל. המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית ביצע מודלי תנועה לנמלים בקנה מידה גדול, מרינות ובריכות של תחנות כוח לאורך חוף הים התיכון והיה מעורב בהליכי התכנון שלהם.

בין אם אתה מתכנן מרינה חדשה או מזח חדש בנמל קיים, הצוות שלנו יסייע לך להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
למכון הישראלי לחקר הנדסה ימית ניסיון עם סוגים שונים של מודלים הנוגעים לגלים: תחזיות המתייחסות לעבר לבדיקת מודלים מתמטיים תוך שימוש בנתוני רוחות זמינים, טרנספורמציה של גלים סמוכים לחוף ממכשיר המדידה למים העמוקים ומהמים העמוקים לנקודות המטרה, ותנועתיות של הנמל.