מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מודלים פיזיקליים

מודלים פיזיקליים

במתקני המעבדה של המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית נעשה שימוש בסוגים שונים של בדיקות מודלים פיזיקליים לרבות בדיקות יציבות, אינטראקציית מבנה גלים, מקומות עגינה, גרירת כלי שיט וכולה, בסביבה מבוקרת. בדיקות אלו מניבות תוצאות אמינות למדי והבנה מעמיקה יותר למתכננים ולמקבלי החלטות במתן תחזית לסיכונים וסכנות פוטנציאליים. המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מנוסה בפבריקציה של מודלים וממלא באופן מדויק אחר דרישות הלקוח עד לשביעות רצונו המלאה.

ציוד

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מגובה על ידי ציוד חדשני ביותר: בריכת גלים פנימית, אשר בה אזורים בהם ישנם מחוללים ניידים של גלים לא סדירים, לצורך בחינת מבנים המצויים בים ואשר בה ניתן לקיים שני ניסויים בו זמנית וערוץ גלים מלאכותי המצויד במחולל גלים לא סדירים, מיכל גרירה ויחידות לסקירת השטח לצורך קבלת נתונים.

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה