מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מודלים נומריים

מודלים נומריים

למכון הישראלי לחקר הנדסה ימית ניסיון רב בעריכת מודלים נומריים בתחום של גלים, הידרו דינמיקה, הובלת חומרים מזהמים, הסעת סחופת, מורפולוגיה של החוף וכו'. תוצאות המודל הנומרי משמשות באופן רווח, לדוגמא, בהערכת השפעת פעילות אנושית על הסביבה.

 • מודל הסימולציה CAMERI3D/HD-ST לעניין הידרודימיקה והסעת סחופת אשר פותח על ידי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית (Sladkevich M., Militeev A. N., Rubin H., and Kit E., 2000: “Simulations of Transport Phenomena in Shallow Aquatic Environment“, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, 126(2): 123-136; Sladkevich M., Levin A., and Kit E., 2011: “Three-Dimension Numerical Modeling of Stratified Flows in Littoral Zone of Israel Using Shallow Water Approximation”, Computational Science and High Performance Computing IV. Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design. Springer, 115: 349-361). המודל אושר באופן יסודי ביחס למדידות בשטח: מדידות טמפרטורה אינסטרומנטליות במיקומים רבים לאורך חופה הים תיכוני של מדינת ישראל לרבות מדידות טמפ' מפורטות באזורי אשדוד ואשקלון ודימות אווירי ולווייני של התפשטות עננת מים חמים כמו גם ביחס למדידות שנעשו בשטח של מליחות מי ים סמוך למתקן ההתפלה בפלמחים.
 • מודל MIKE21/3 להדמיית המים הקרובים לחוף והים פותח על ידי חברת DHI Water and Environment שבדנמרק. מדרון מתון פרבולי (PMS), מדרון מתון אליפטי (EMS), גל ספקטראלי (SW), הידרו דינאמי (דו ממדי, תלת ממדי ו-HD), הסעת סחופת בלתי מתלכדת (ST), הסעת סחופת מתלכדת, היינו, מודלים להסעת בוץ (MT).
 • חבילת litpack פותחה על ידי חברת DHI Water and Environment בדנמרק לשם סימולציה של תהליכים חופיים וקינטיקה של קו החוף: Litdrift, Litline, Litprof, Littren.
 • חבילת עננה ויזואלית (היינו, מודל UM3) פותח על ידי סוכנות ההגנה על הסביבה האמריקנית (EPA) והינו מודל מתמטי מתוחכם יחסית לניתוח וחיזוי הדילול הראשוני של עננות מימיות שנפלטות מדיפיוזרים בעלי פיתחה יחידה ומדיפיוזרים מרובי פיתחות.
 • מודלי DELFT3D: מודל גלים (SWAN), הידרודינמיקה, הנעת סחופת ומורפולגיה צמודה באופן מלא אשר פותחו על ידי דלפט הידראוליקה (הולנד) הוא מערכת מודלים גמישה ומשולבת, אשר מדמה זרימה דו ותלת ממדית, הסעת חופה ומורפולוגיה, גלים, איכות מים ואקולוגיה ומסוגל להתמודד עם קשרי הגומלין בין שלושת התהליכים הללו. מערכת זו מתוכננת על מנת לשמש מומחים לתחום כמו גם את מי שאינם מומחים לתחום, כמו למשל יועצים, מהנדסים או קבלנים ועד לגופים רגולטוריים או פקידים בממשלה, אשר כולם עוסקים באחד או יותר משלבי התכנון, היישום והניהול.
 • הרדדת גלים (ליניארית או לא ליניארית) עבור חוף גלילי – פותח על ידי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית.
 • STEWAVE ׁ(גל ספקטרלי במצב יציב) מודל דו ממדי אשר פותח על ידי יחידת המהנדסים בצבא ארה"ב במרכז ההנדסי למחקר ופיתוח, מעבדת הידראוליקה חופית, על מנת ליצור מודל להעברה והסעה של הגלים בשטח הנחקר לאור ההשפעה המשולבת השתברות, התררדות ושבירה.
 • כלי שיט במודל של נמל (VIP) על מנת להעריך את התנועה של כלי שיט העוגנים ואת פרק הזמן שבו אין טיפול במטען – פותח על ידי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית.
 • OpenFoam תכנת CFD.
 • צומת ליחסי גומלין בין אדמה למבנה, חפירות עמוקות וכו'.
 • תכנות שונות שעוסקות בשלבים של לפני ואחרי עיבוד וכלים שפותחו על ידי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית.