מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
התפשטות צונאמי בים התיכון

התפשטות צונאמי בים התיכון

האסונות מהתקופה האחרונה, כמו למשל הצונאמי שארע ב-26 לדצמבר 2004 בחופים סביב האוקיאנוס ההודי מעלים את השאלה בדבר סכנות אפשריות לחופים אחרים ברחבי העולם, לרבות אגן הים התיכון. החשיבות במחקר צונאמי בכל ההיבטים לרבות מחקר של ראיות ממוסמכות לצונאמי, איסוף מידע היסטורי, ניסויי שטח, מחקר במעבדה, עבודה תיאורטית, נומרית ואנליטית כמו גם ניתוח מעמיק של אירועי הצונאמי האחרונים וכו', אינו יכול לזכות להערכה רבה מדי.