מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
מתקן ההתפלה בפלמחים (2004-2011)

מתקן ההתפלה בפלמחים (2004-2011)

מידול שדות זרימה והתפשטות תמלחת ממתקן ההתפלה פלמחים, על מנת לקבוע את צפי הפעילות של מתקן ההתפלה שורק.