מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
דליפת שמן

דליפת שמן

דליפות שמן ממכליות, קווי צנרת ומתקני קידוח הסמוכים לחוף הינם איום משמעותי על בני האדם והחיים בים. לדליפות יש הן תוצאות כלכליות והן סביבתיות והיערכות לאפשרות של דליפה מאפשרת לצמצם חלק ניכר מפוטנציאל הנזק במצב חירום.
בהתבסס על מאגר המידע המטאו-אוקיאני העשיר ועל סטטיסטיקות עכשוויות בנוגע לגלים, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית משתמש במודלים מתקדמים בנוגע לזרימה ודליפות שמן על מנת להעריך את התפוצה של דליפות השמן. על ידי כך, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מסייע לרשויות הרלבנטיות להתכונן ולהעריך את הסיכונים מדליפות שמן עתידיות. המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מציע מגוון שירותים לתעשיות השמן והגז, בעוד הוא נענה לתקנות מחמירות של התעשייה ורשויות איכות הסביבה.

מתקנים הסמוכים לחוף

מתקני שמן וגז מתמודדים עם אתגרים ייחודיים. התכנית ההנדסית צריכה לעמוד בתנאי מזג אוויר סוער ביעדים מרוחקים ולחצים קיצוניים בקרקעית הים. יש למנוע דליפה במהלך תהליך השאיבה, כמו גם במהלך השינוע של חומרי הגלם דרך מערכת קווי הצנרת. דליפות הן חשש מוצדק והמכון הישראלי לחקר הנדסה ימית עוזר לך להתכונן לכל התרחישים האפשריים עם מידע מכויל ועריכת מודלים לתחזיות. מתכננים עשויים להסתמך על מודלי הזרימה של המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית על מנת להעריך את הכוחות המופעלים על האלמנטים המבניים כגון צינורות אנכיים, קווי עגינה וכד'.

צוות המהנדסים המיומנים שלנו פועל בשתי רמות:

1. עריכת מודלים להתפשטות המזהם בים
הדבר כולל עריכת הערכת סיכונים ויצירת תכנית פיזור. המודל יכול להיות מיושם על תאונות כלי שיט בים, דליפות מצנרת, נזק למתקני שמן וכשלים בתהליך הייצור והזיקוק של חומרי הגלם.

  • הערכת סיכונים – המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית אוסף מידע סטטיסטי על תנועת הגלים ומידע עדכני על זרמים על מנת לקבוע מהי הסבירות שדליפה תגיע לתשתיות קריטיות ותסכן את המשך הפעילות.
  • תכנית פריסה - מרגע שנוצר המודל, אמצעי הזהירות הנאותים יכולים להינקט, על מנת להיות על הצד הבטוח.

2. מודלים לפעילות בזמן אמת
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מעדכן בעת האחרונה את מודל הזרימה למודל פעיל בזמן אמת. ברגע שיושלם, במצב חירום, אנשי המקצוע של המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית ישתמשו במשאבים הנרחבים העומדים לרשותם באופן בלעדי ויעריכו את האופן בו הדליפה תתממש, איפה והיכן היא צפויה להגיע לחוף ומהו היקף הנזק.