מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
אי מלאכותי מול חוף תל ברוך (2005)

אי מלאכותי מול חוף תל ברוך (2005)

לקוח: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

המחקר העריך את ההשפעות האפשריות של בניית אי מלאכותי בין תל אביב והרצליה (במרחק 2-3 ק"מ מחוף תל ברוך) על הגלים ועל שדות הזרימה וכן על המורפו-דינאמיקה שקיימת באזור. הסימולציות המספריות בוצעו בעזרת מודל DELFT3D, שכויל ונבדק מראש. הכיול בוצע בעזרת מידול השינויים המורפולוגיים סביב המרינה בהרצליה בין השנים 1992-1995, והווידוא בוצע בעזרת השוואה של תוצאות הדגם המספרי לשינויים המורפולוגיים שנמדדו באותו האזור בתקופה מאוחרת יותר, עד 2004.

הדגמה של שחיקה / משקעים 30 שנה לאחר בניית האי המלאכותי, מודל DELFT3D.