מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
אינטראקציית נוזל-מבנה-אדמה

אינטראקציית נוזל-מבנה-אדמה

רוב התהליכים הפיזיקליים בים המעניינים לצורך יישומים הנדסיים משלבים תגובה הידראולית, גאו-טכנית ומבנית.

המודלים של המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית חוזים את מבנה הנוזלים והאינטראקציה עם האדמה במשמר החופים, במי הים הסמוכים לחוף ועל תעשיות הנדסה ימיות. אלו כוללים מתקנים, מפעלי התפלה וחשמל, שוברי גלים, קווי צינורות, מזחים, טרסות, גשרים וסכרים.

מהנדסי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית אוספים מידע סטטיסטי מן האזור המיועד לבניה ובוחנים את הכוחות המונעים על ידי גלים וזרמים ואת התגובה המבנית להם. תופעה כגון סקירה, תגובה מהדהדת ותגובת מבנה נוזלים קשורים מוכנסים למודלים באמצעות תוכנת ה-CFD החדשנית ביותר הזמינה. ניתן להעריך אינטראקציות באמצעות מודלים נומריים או יצירת מודלים דו ותלת ממדים בסביבה מבוקרת.