מיסודם של:

טכניון חברת נמלי ישראל
איכות מים

איכות מים

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית מבצע ניתוח איכות מים לכל מאגרי המים. באמצעות כיול של מידע ומודלים של תחזיות, מהנדסינו יכולים לייצר דוחות מקיפים ונרחבים עבור פרויקטים מתמשכים וחקרי מקרה.

המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית הינו בעל כלי נומרי חדשני לבניית מודלים דו ותלת ממדיים של מערכות אקולוגיות. המודל יכול גם לדמות את ההפצה המרחבית של מצב ריכוזי המשתנים בחלל דו או תלת ממדי בהתבסס על תהליכים כגון הולכת חום; תהליכי טרנספורמציה ביולוגיים, פיזיקליים או כימיים; השתקעות. שלושת היישומים העיקריים הינם:

  • הערכת ההשפעה הסביבתית: היינו, הערכה של השפעת סביבת המים הנגרמת על ידי שינויים אנתרופוגנים (היינו, ההשפעה על איכות המים ממשתפכים המשתחררים ממזהמים והגורל של אותם מזהמים; ההשפעה של פעולות חפירה על עולם הצומח והחי; ההשפעה של עבודות בניה על סביבת המים וכו').
  • מעקב ותחזיות לחיזוי פרמטרים של איכות המים במצב המסוים ובאופן טיפוסי חמישה ימים קדימה (היינו, תחזיות לאיכות מי רחצה על ידי חיזוי, למשל, של כמות קוליפורמים, טמפרטורה, מדוזות, עצות רעילות; מערכות חיזוי המיועדות למקבלי ההחלטות על מנת שיהיה להם כלי מעקב שיוכל לספק הסבר למצב הממשי של הסביבה, לדוגמא, השימוש בכמות החמצן באוויר (DO) כמשתנה אבחנתי; מערכות חיזוי המתוכננות ככלי לתעשייה החקלאית, אשר יכולות לחזות פרמטרים אשר הינם חשובים לצורך ניהול ההפקה וכו').
  • מחקר מדעי (לניתוח מערכות אקולוגיות, לחקירת ההשפעה של חומרים זרים בסביבת המים על החי והצומח בקרקעית הים; להערכה של ההשפעה לאורך זמן על שינויים אקלימיים ארוכי טווח או תנאי מזג אוויר קיצוני וכו').